Vår verksamhet

 

Föreningen Imse ämnar skapa forum för kvinnor som utsatts för våld i nära relation att skapa nya nätverk, stärka deras självförtroende.

I dagens samhälle, där jämlikhet mellan könen blir allt mer balanserat och jämställt inom nästan alla områden inom arbetslivet och samhället i stort.

Det är något vi alla ska vara stolta över och fortsätta att arbeta med för både kvinnor och män. Det är dock skrämmande att i samma samhälle, så pågår fysisk och psykisk misshandel bakom stängda dörrar mellan sambon och gifta par. Statistik visar att var femte kvinna kommer att utsättas för våld i nära relation någon gång i sitt liv. Kvinnor utsätts för såväl fysiskt som psykiskt våld, utverkat av en partner hon borde kunna lita på och känna sig trygg i.

De kvinnor som tar sig ur dessa relationer och polisanmäler händelserna, kan få vidare hjälp av kommuner och organisation i att behandla inte bara de fysiska skadorna utan även de mentala såren och ärren som kan ta längre tid att läka. Många kvinnor sitter dock fast i ett låst tillstånd, där ens självförtroende och mod, har tagit ett hårt slag. Det vardagliga fungerar, men hjärnspöken härjar fritt och drar ner lust, energi och trygghet. Imse vill ändra på det.

Föreningen Imse kommer regelbundet att arrangear forum för alla. En hel dag med inspirerande talare, praktisk information och övningar, lokalt nätverksbyggande och skratt.

Alla är välkomna till dessa forum som i första hand vänder sig i första hand till kvinnor. Målet med dessa forum, är att med inspiration och positivitet, ge deltagare en början till ett nytt positivt kapitel i deras liv och ett ljusare liv.

Föreningen Imse ämnar också till att påverka politiker i att ta ett större ansvar i att proaktivt agera emot förövare av våld i nära relation genom hårdare straff för förövare och öka stödet till de som utsatts.

Föreningen Imse anser också att driva samhällsdebatt om våld i nära relation och dess påverkan på individen, barn och samhället i stort.

 

Organisations nummer 802527-6117